Luis Meliá

Docent d'estudis professionals

Format en l'Escola Superior d'Art Dramàtic de València (ESADV 2003/CAP 2007) i en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport (FCAFE-UV 2014/TFM 2016).

 

Vint anys d'experiència professional escènica com a creador, intèrpret i director tant en teatre com en dansa. Des de l'any 2011 és professor especialista en l'ESADV impartint l'assignatura d'Acrobàcia i com a docent responsable de la tècnica corporal escènica en els Tallers de Final de Títol de l'especialitat d'interpretació. Ha col·laborat com a professor invitat pel departament d'expressió corporal de la FCAFE-UV donant seminaris i classes magistrals de motricitat expressiva, dramatització i dansa.

 

El seu treball pedagògic seguix una línia d'investigació sobre capacitat física i teatre.

CAST